www.solidarniplus.pl

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zapytanie ofertowe - Organizacja wizyty studyjnej w Danii

Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" w Wandzinie w związku z realizacją projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” zaprasza do składania ofert na organizację 5-dniowej wizyty studyjnej w Danii dla 8 osób dorosłych, w zakresie dobrych praktyk organizacji mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. 

Ogłoszenie o otwartym naborze na członków Grupy Eksperckiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni "PLUS" i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” zapraszają do składania aplikacji do Grupy Eksperckiej na stanowiska ekspertów z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz działaniami na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WANDZINIE - OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA ORGANIZACJĘ ZAWODOWYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie ogłasza nabór ofert na organizację zawodowych kursów kwalifikacyjnych. 

PROŚBA O PRZEKAZANIA 1% PODATKU

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

Uzyskane środki z 1% w całości przeznaczone zostaną na "Rehabilitację niepełnosprawnych i seniorów" korzystających ze stałej pomocy naszego stowarzyszenia.

NOWY PROJEKT! "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania"

Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" w Wandzinie w dniu 01.01.2018 roku rozpoczęło realizację projektu p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Kluby Rotariańskie ponownie podają pomocną dłoń!


Kluby Rotariańskie z siedzibą w Koszalinie i Prenzlau (Niemcy) kolejny raz wsparły EKO "Szkołę Życia" w Wandzinie.

Film pt. "Wandzin 25 - Spełnione marzenia"

"Wandzin 25 - Spełnione marzenia"  

Scenariusz i reżyseria: Hanna Kramarczuk 

Producent: JAKUT-FILM PRODUCTION Jerzy Jakutowicz

Rok produkcji: 2017

Film ukazuje historię, filozofię funkcjonowania Ośrodka, wieloletnią działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym również działań w zakresie profilaktyki uzależnień i HIV/AIDS.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WANDZINIE - OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA ORGANIZACJĘ ZAWODOWYCH KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie ogłasza nabór ofert na organizację zawodowych kursów kwalifikacyjnych. 

OFERTA PRACY - OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PRACOWNICZEJ DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WANDZINIE - PSYCHOLOG

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Psychologa.

OFERTA PRACY - OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY PRACOWNICZEJ DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WANDZINIE - INSTRUKTOR ZAWODU W WARSZTACIE OGRODNICZO - PRZETWÓRCZYM.

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Instruktora zawodu w warsztacie ogrodniczo - przetwórczym.

"25 lat minęło..." - Uroczystość obchodów 25 - lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie

   

W dniach 18 i 19 maja 2017 r.

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"

EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie

świętował 25 - lecie swojej działalności.

Konferencja naukowa pn. "Aktualne wyzwania w obszarze terapii uzależnień. Używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne – rozpoznawanie, leczenie oraz stosowanie metod wspomagających terapię"

Szanowni Państwo,                                                                                                          

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pn.: "Aktualne wyzwania w obszarze terapii uzależnień. Używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne -  rozpoznawanie, leczenie oraz stosowanie metod wspomagających terapię"która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w Wandzinie. Konferencja połączona będzie z jubileuszem 25 – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie. 

  

Przekaż 1% na rzecz naszej organizacji

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie Organizacja Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej organizacji w kontekście ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzyskane środki z 1% w całości przeznaczone zostaną na cel zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicyjnego w Wandzinie.


Projekt "Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja ekologiczna w zakresie bioróżnorodności"

W terminie 01.01.2015 - 30.09.2015 Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" realizowało projekt pod nazwą "Na wyciągnięcie ręki – interaktywna edukacja ekologiczna w zakresie bioróżnorodności", który zakładał prowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, organizację szkolenia dla społeczności lokalnej oraz stworzenie internetowej EKOplatformy, strony edukacyjno - informacyjnej dedykowanej projektowi.


Głównym celem projektu "Na wyciągnięcie ręki - ..." było podniesienie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej u 225 osób z województwa pomorskiego w okresie od 01.01. do 30.09.2015 roku. 


Projekt stanowił odpowiedź na niską świadomość społeczną w zakresie bioróżnorodności. Jego działania zostały tak skonstruowane, aby nie tylko edukować, ale również modelować postawy dbałości o otaczającą nas różnorodność form życia. Jego myślą przewodnią było zwrócenie uwagi na lokalne bogactwo przyrodnicze, oparcie działań na jego potencjale, a także uświadomienie adresatom projektu, że bioróżnorodność nie jest czymś odległym, niedostępnym, lecz znajduje się wokół nas, dosłownie na wyciągnięcie ręki.


W ramach projektu zrealizowano/wykonano:

- 8 warsztatów dla dzieci i młodzieży,

- 1 szkolenie dla społeczności lokalnej,

- 1 stronę internetową - EKOplatformę.


Projekt Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" pn. "Na wyciągnięcie ręki - interaktywna edukacja ekologiczna w zakresie bioróżnorodności" otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosił 39 900,00 zł.


Szczegółowe informacje na temat osiągniętego efektu ekologicznego oraz rzeczowego znajdą Państwo po kliknięciu "CZYTAJ WIĘCEJ", w załączonym u dołu strony sprawozdaniu z realizacji zadania.


Zachęcamy do odwiedzania naszej EKOplatformy (www.ekowandzin.pl) oraz strony internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfosigw.gda.pl

Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konferencja "Jak efektywnie organizować i zarządzać działaniami społecznymi na rzecz osób niepełnosprawnych?"

Dnia 19. czerwca 2015 roku w Wandzinie będzie miała miejsce konferencja pod hasłem "Jak efektywnie organizować i zarządzać działaniami społecznymi na rzecz osób niepełnosprawnych?"


Podczas konferencji przedstawiona zostanie aktualna diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz szereg opartych na niej rekomendacji narzędzi pomocowych, oferowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli władz samorządowych, sektora publicznego, pozarządowego, służby zdrowia, działaczy społecznych, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, kuratorów rodzinnych, a także do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
 
Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.

Natomiast swój udział konferencji w charakterze prelegentów potwierdzili: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdynia ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo", Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czarnem oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. 
 
Program konferencji i formularz zgłoszeniowy mogą Państwo ściągnąć po kliknięciu w zakładkę "DOKUMENTY FORMALNE"

Zapraszamy do udziału!

SPONSORZY I DARCZYŃCY